MölnDala Fastighets AB | Privatvägen 1, 431 82 Mölndal | info@molndala.com

Om MölnDala

MölnDala Fastighets AB bildades ursprungligen av Stora Enso inför en planerad försäljning av den mark vi idag äger. Den genomfördes dock aldrig och i samband med att staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också bolaget. Vi ägs till 100% av Kvarnfallet Mölndal AB som i sin tur ägs av Mölndals stad.

Mölndals stad beslutade 2010 att fr o m 2011 aktivera bolaget och ge bolaget uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Vårt uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv från Kvarnfallet Mölndal AB, dels av ett avtal med Mölndals stad där vårt uppdrag definieras mer i detalj. MölnDala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet.

”Forsåkersområdet är av stort strategiskt värde för stadens utveckling. Bolaget skall som strategisk aktör tillse att sociala aspekter, miljö och effektiv energianvändning samverkar i skapandet av en attraktiv stadsmiljö. I detta arbete skall bolaget aktivt söka effektivt samarbete inom staden och med andra aktörer. Bolaget skall tillse att staden utöver god stadsmiljö också får ett ekonomiskt resultat av den investering förvärvet innebar” (citat från ägardirektivet).

MölnDala Fastighets AB har en styrelse med sju ledamöter. I framtiden finns möjlighet att utöka styrelsen med ytterligare två externa ledamöter.

Ledamöter är
Patrik Karlsson, ordförande
Hans Broberg, vice ordförande
Gabriela Nilsson
Jan Jonsson
Johanna Rantsi
Kent Klarenius
Ulla-Carin Moberg

Anställda är

Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0707-258 168

Bjarne Fjellanger, VD
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0736-735 908

Evelina Sandström, projektutvecklare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0707-258 169

Frida Nilsson, kommunikatör 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0733-624 529

Johan Lejonthun, projektledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0768-522 420

Malin Björnhäll, arkivarie
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0707-690 536