MölnDala Fastighets AB | Privatvägen 1, 431 82 Mölndal | info@molndala.com

Området

Mölndals Kvarnby har en lång historia som centrum för företagande och utveckling. Kvarnbergen var en bra placering för väderkvarnar redan på medeltiden och kraften i Kvarnfallet användes för att driva produktion. På 1600-talet startade papperstillverkning här, 100 år senare på det område som vi ska utveckla. Allmänt kallas det Papyrusområdet efter det företag som i drygt 100 år drev papperstillverkning på platsen.

2009 köpte Mölndals stad området och 2011 startade bolaget MölnDala Fastighets AB sin verksamhet. Vårt uppdrag är att ansvara för planering, utveckling och exploatering av området.

Området består av en fastighet:

-          Forsåker 1:101, areal ca 24,6 ha, ägare MölnDala Fastighets AB

Bolagets mark består av den äldre industribebyggelsen. gräsängar samt en äldre fruktträdgård och ett bostadshus.